Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23728


Title: Bản lĩnh Việt Nam
Authors: Trần, Văn Giàu
Keywords: Dân tộc học;Lịch sử Việt Nam;Việt Nam học
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23728
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Mô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)

Mô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58529
Title: Mô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
Authors: Đỗ, Hà Khánh Trang
Keywords: Dân tộc thiểu số;Trường học thân thiện;Việt Nam;Xã hội học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chỉ ra những tiêu chí nhận diện trường học thân thiện. Chỉ ra mục đích và các đặc điểm chính của trường học thân thiện. Chỉ ra một số kết quả tích cực bước đầu khi mô hình được ứng dụng vào trong thực tiễn địa bàn nghiên cứu (trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Nhận diện những khó khăn trong quá trình ứng dụng mô hình trường học thân thiện. Tìm ra một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58529
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425

Title: Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Hà, Huyền My
Keywords: Pháp luật;Xã hội dân sự;Luật dân sự;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937

Title: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Authors: Hà, Tiến Linh
Keywords: Tư tưởng;Khía cạnh chính trị
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn hướng đến giải quyết những nhiệm vụ: luận văn phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND;luận văn đánh giá thực trạng và nêu các vấn đề mới đặt ra; luận văn phân tích các nhân tố tác động; luận văn đề xuất nội dung và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND giai đoạn hiện nay.
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202

Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941

Title: Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202
Authors: Trần, Thị Thủy
Keywords: Lưu trữ;Thư viện trường đại học và cao đẳng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận chung về marketing và marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin thư viện. Khảo sát thực trạng marketing hỗn hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).

Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54369
Title: Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).
Authors: Vũ Phương Ly
Keywords: Khí hậu;Biến đổi
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 187 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54369
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis Duchassaing & Michelotti, 1864.: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis Duchassaing & Michelotti, 1864.: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60178
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis Duchassaing & Michelotti, 1864.: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Lê, Thị Huyền
Keywords: Hóa học hữu cơ;Hợp chất hữu cơ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis ở vùng biển miền Trung Việt Nam. - Đã phân lập xác định cấu trúc của 8 hợp chất mới từ loài hải miên S.cerebriformis. Các hợp chất đó là: smenohaimien A (SM1), smenohaimien B (SM2), smenohaimien C (SM3), smenohaimien D (SM4), smenohaimien E (SM5), smenohaimien F (SM6), smenocerone A (SM7), smenocerone B (SM8). - Lần đầu tiên 2 hợp chất diterpene: amijiol (SM21) và isoamijiol (SM22) được phân lập từ hải miên. - Lần đầu tiên 11 hợp chất merosesquiterpene: Dictyoceratin C (SM9), polyfibrospongol A (SM10), polyfibrospongol B (SM11), 19-hydroxy-polyfibrospongol B (SM12), neodactyloquinone (SM14), dactyloquinone C (SM15), dactyloquinone D (SM16), dactylospongenone A (SM17), dactylospongenone B (SM18), dactylospongenone C (SM19), dactylospongenone D (SM20) được phân lập từ giống Smenospongia. - Lần đầu tiên các hợp chất phân lập được từ loài hải miên S.cerebriformis được đánh giá hoạt tính gây độc tế bào trên 5 dòng tế bào ung thư ở người bao gồm ung thư phổi người LU-1, ung thư vú người MCF-7, ung thư gan người HepG2, ung thư da người SK-Mel2 và ung thư bạch cầu người HL-60. - Lần đầu tiên các hợp chất phân lập được từ loài hải miên S.cerebriformis được đánh giá hoạt tính kháng viêm dựa trên khả năng ức chế NO trong đại thực bào được kích thích bởi Lipopolysaccharide.
Description: 160 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60178
Appears in Collections:HUS - Dissertations