Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21130

Title: Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây
Authors: han, Huy Xu
Nguyễn, Kim Hồng
Keywords: Việt Nam học;Cơ cấu Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 10 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21130
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07

Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39623
Title: Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07
Authors: Nguyễn, Lân Dũng
Nguyễn, Thu Hoài
Keywords: Vi sinh vật
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận án TS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39623
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57844


Title: The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives
Authors: Nguyen Van Ham
Keywords: Complete Works, the National Assembly,National Assembly acccording
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: For the first time in history, the Complete Works of the National Assembly, Volume 1(1945-1960) shall disclose wwidely the document product by the the National Assembly and trhe Standing Committee of the National Assembly during the process of exercising its function as the highest elected body of State power of the Democratic Republic of Viet Nam. Mosst of the document disclosed in Volume 1 are original ones which have been collected and selected from the National Assembly Archives maintained at the National Archives Center III. These documents constitute a valuable source of historic literature that greatly facilitates the stu d y on theories of building a new -model state in Vietnam .
Description: tr. 10-14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57844
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)

Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26574


Title: Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)
Authors: Nguyen, Son Hoang
Chowdhury, Gobinda G.
Keywords: Digital libraries;Information science;Literary warrant
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: A knowledge map of digital library (DL) research shows the semantic organization of DL research topics and also the evolution of the field. The research reported in this article aims to find the core topics and subtopics of DL research in order to build a knowledge map of the DL domain. The methodology is comprised of a four-step research process, and two knowledge organization methods (classification and thesaurus building) were used. A knowledge map covering 21 core topics and 1,015 subtopics of DL research was created and provides a systematic overview of DL research during the last two decades (1990-2010). We argue that the map can work as a knowledge platform to guide, evaluate, and improve the activities of DL research, education, and practices. Moreover, it can be transformed into a DL ontology for various applications. The research methodology can be used to map any human knowledge domain; it is a novel and scientific method for producing comprehensive and systematic knowledge maps based on literary warrant
Description: Journal of the American Society for Information Science and Technology 64(6), pp. 1235-1258
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26574
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Scopus

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575

Title: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card
Authors: Đinh Thị Thúy
Keywords: Quản lý hệ thống thông tin;Ứng dụng Java Card
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHCN
Abstract: Trình bày được tổng quan về thẻ thông minh Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyến
Description: 64 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575
Appears in Collections:UET - Master Theses

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15008

Title: Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa
Keywords: Hội nhập kinh tế;Làng nghề;Hà Tây;Phát triển kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 95 tr.
Abstract: Trình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển, những khó khăn, thuật lợi và nguyên nhân chủ yếu. Xuất phát từ những thời cơ và thách thức đối với làng nghề nói chung và Làng nghề Hà Tây nói riêng, đề xuất giải pháp: các giải pháp nội tại (về sản phẩm, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển cụm làng nghề, kết hợp giữa sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại chỗ). Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý: chính sách hỗ trợ về vốn vay cho các làng nghề; Chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng; Chính sách hỗ trợ về thuế. Những vấn đề đặt ra đối với làng nghề Hà Tây khi sát nhập và Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Làng nghề Hà Tây hội nhập kinh tế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15008
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Thăng Long trong lòng đất

Thăng Long trong lòng đất
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20478

Title: Thăng Long trong lòng đất
Authors: Hà, Văn Tấn
Keywords: Thăng Long;Lòng đất
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 10 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20478
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)