Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

A study on the effectiveness of process-oriented writing for IELTS = Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp luyện viết theo quy trình chuẩn bị cho thi IELTS

A study on the effectiveness of process-oriented writing for IELTS = Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp luyện viết theo quy trình chuẩn bị cho thi IELTS
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40222


Title: A study on the effectiveness of process-oriented writing for IELTS = Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp luyện viết theo quy trình chuẩn bị cho thi IELTS. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Authors: Lê, Văn Canh, supervisor
Lưu, Tú Oanh
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Kỹ năng viết
Luyện thi Ielts
Tiếng Anh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHNN
Abstract: 65 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011
Nêu ra những khó khăn chính cho giáo viên và sinh viên không chuyên Tiếng anh ở các trường khối Kinh tế, Kỹ thuật và các khối khác trong việc học kỹ năng tiếng nói chung và luyện thi viết khoa học IELTS nói riêng là kiến thức của sinh viên không hệ thống, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40222
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét