Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Modality in English and Vietnamese: A Cognitive Perspective = tính tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu từ góc độ tri nhận. Doctor thesis Linguistics: 62 22 15 01

Modality in English and Vietnamese: A Cognitive Perspective = tính tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu từ góc độ tri nhận. Doctor thesis Linguistics: 62 22 15 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39811

Title: Modality in English and Vietnamese: A Cognitive Perspective = tính tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu từ góc độ tri nhận. Doctor thesis Linguistics: 62 22 15 01
Authors: Hoàng Văn Vân, supervisor
Võ Đại Quang, supervisor
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: 150 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Doctor thesis English linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39811
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét