Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và tính kháng kháng sinh của Neisseria meningitidis tại các ổ dịch lưu hành trong quân đội

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và tính kháng kháng sinh của Neisseria meningitidis tại các ổ dịch lưu hành trong quân đội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10092

Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và tính kháng kháng sinh của Neisseria meningitidis tại các ổ dịch lưu hành trong quân đội
Other Titles: Research and biological characteristics of antibiotic resistance in Neisseria meningitidis circulating outbreak in the military
Authors: Vũ, Thị Xuân Thu
Keywords: Vi sinh vật học;Sinh học;Tính kháng kháng sinh;Bệnh viêm màng não;Vi khuẩn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia Hà nội
Citation: 59 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10092
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét