Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37477

Title: Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15
Authors: Phạm, Hoàng Hải, người hướng dẫn
Lê, Trọng Quý
Keywords: Cảnh quan
Bảo vệ môi trường
Phát triển nông thôn
Du lịch
Đồng Tháp Mười
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh gái cảnh quan, hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37477
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét