Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng Cửa Đáy theo kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng Cửa Đáy theo kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38313

Title: Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng Cửa Đáy theo kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Mai, Trọng Nhuận, người hướng dẫn
Trần, Thị Lụa
Keywords: Khoa học môi trường
Bảo vệ môi trường
Biến đổi khí hậu
Cửa Đáy
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu các yếu tố gây tổn thương vùng Cửa Đáy (các tai biến liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH): nước biển dâng, lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán, bão và các yếu tố cường hóa tai biến); các đối tượng bị tổn thương và khả năng ứng phó của hệ thống tự nhi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38313
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét