Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì - Hà Nội

Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì - Hà Nội
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14733

Title: Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì - Hà Nội
Other Titles: Researching development of convalescence tourism in Ba Vi District – Hanoi
Authors: Lê, Đình Thành
Keywords: Du lịch;Hà Nội;Ba Vì
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14733
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét