Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Nghiên cứu tích hợp các vấn đề môi trường và các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 nhằm phát triển bền vững

Nghiên cứu tích hợp các vấn đề môi trường và các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 nhằm phát triển bền vững
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54395

Title: Nghiên cứu tích hợp các vấn đề môi trường và các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 nhằm phát triển bền vững
Authors: Tô, Thúy Nga
Keywords: Môi trường;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHTN
Description: 231 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54395
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét