Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Đôi điều về Trần Thủ Độ với việc thi hành pháp trị

Đôi điều về Trần Thủ Độ với việc thi hành pháp trị
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20636

Title: Đôi điều về Trần Thủ Độ với việc thi hành pháp trị
Authors: Nguyễn, Phương Chi
Keywords: Trần, Thủ Độ, 1194-1264;Lịch sử Việt Nam;Danh nhân
Issue Date: 1995
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20636
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét