Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Sổ tay hướng dẫn điều tra, khảo sát, lượng hóa tổn thất do sự cố tràn dầu_ Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài chia thành phần 3 "Điều tra, đánh giá và dự báo sự cố tràn dầu gây tổn thương môi trường biển; đề xuất các giải pháp phòng ngừa và ứng phó".

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25048

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét