Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Xây dựng chương trình truyền thông môi trường cho cộng đồng Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Xây dựng chương trình truyền thông môi trường cho cộng đồng Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38177


Title: Xây dựng chương trình truyền thông môi trường cho cộng đồng Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Đình Hòe , người hướng dẫn
Đỗ, Tiến Thành
Keywords: Khoa học môi trường
Bảo vệ môi trường
Cộng đồng phật giáo
Vĩnh Phúc
Truyền thông môi trường
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng phật giáo đối với các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường tại Vĩnh Phúc. Nghiên cứu sự liên hệ giữa giáo lý nhà phật với những vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Thiết kế chương trình (...)
Electronic Resources
76 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38177
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét