Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01

Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36863
Title: Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01
Authors: Lê, Đức Ngọc, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Việt, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Vinh
Keywords: Công nghệ sản xuất bia;Gạo;Hoá hữu cơ;Nguyên liệu sản xuất bia
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Nghiên cứu các quá trình hoá học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia
Electronic Resources
Luận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36863
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Di cư lao động xuyên biên giới của người Ngái ở Lục Ngạn, Bắc Giang

Di cư lao động xuyên biên giới của người Ngái ở Lục Ngạn, Bắc Giang
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54619
Title: Di cư lao động xuyên biên giới của người Ngái ở Lục Ngạn, Bắc Giang
Authors: Lương Thị Trang
Keywords: Nhân học;Người Ngái;Bắc Giang
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 181 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54619
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928
Title: Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
Authors: Lê, Huy Chuẩn, người hướng dẫn
Hoàng, Thế Tuấn
Keywords: Toán học;Giải tích;Chất xúc tác;Toán tử tuyến tính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 49 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu to (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38090
Title: Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Trịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Tú
Keywords: Sinh học thực nghiệm;Đột biến gen;Ung thư đại trực tràng;Ty thể;Di truyền học hóa sinh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 68 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38090
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49979
Title: Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01
Authors: Đặng, Bá Lãm , người hướng dẫn
Lê, Đức Ngọc, người hướng dẫn
Ngô, Thị Minh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHGD
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Quản lý giáo dục - Trường đại học giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49979
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39776
Title: Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87
Authors: Phan, Văn Tân, người hướng dẫn
Đỗ, Văn Mẫn, 1978-
Keywords: Cấu trúc không gian;Khí tượng;Khí hậu học;Nhiệt độ;Lượng mưa;D‬ự báo;Cấu trúc thời gian
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39776
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Các định lý giới hạn cho Martingale : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 06

Các định lý giới hạn cho Martingale 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39327
Title: Các định lý giới hạn cho Martingale : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 06
Authors: Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn
Tạ, Công Sơn
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 120 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39327
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Will vietnamese language be maintained in Taiwan? Language use and attitude of VietNamese new immigrants in Taiwan

Will vietnamese language be maintained in Taiwan? Language use and attitude of VietNamese new immigrants in Taiwan
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25713

Title: Will vietnamese language be maintained in Taiwan? Language use and attitude of VietNamese new immigrants in Taiwan
Authors: Chiung, Wi-vun
Keywords: Ngôn ngữ;Tiếng Việt;Đài Loan
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 27 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25713
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Tìm hiểu về tinh thần nhập thế của phật giáo Việt Nam

Tìm hiểu về tinh thần nhập thế của phật giáo Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5553

Title: Tìm hiểu về tinh thần nhập thế của phật giáo Việt Nam
Authors: Đặng, Thị Lan
Keywords: Phật giáo;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 55-59
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5553
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn