Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39776
Title: Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87
Authors: Phan, Văn Tân, người hướng dẫn
Đỗ, Văn Mẫn, 1978-
Keywords: Cấu trúc không gian;Khí tượng;Khí hậu học;Nhiệt độ;Lượng mưa;D‬ự báo;Cấu trúc thời gian
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39776
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét