Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Di cư lao động xuyên biên giới của người Ngái ở Lục Ngạn, Bắc Giang

Di cư lao động xuyên biên giới của người Ngái ở Lục Ngạn, Bắc Giang
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54619
Title: Di cư lao động xuyên biên giới của người Ngái ở Lục Ngạn, Bắc Giang
Authors: Lương Thị Trang
Keywords: Nhân học;Người Ngái;Bắc Giang
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 181 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54619
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét