Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49979
Title: Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01
Authors: Đặng, Bá Lãm , người hướng dẫn
Lê, Đức Ngọc, người hướng dẫn
Ngô, Thị Minh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHGD
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Quản lý giáo dục - Trường đại học giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49979
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét