Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01

Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36863
Title: Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01
Authors: Lê, Đức Ngọc, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Việt, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Vinh
Keywords: Công nghệ sản xuất bia;Gạo;Hoá hữu cơ;Nguyên liệu sản xuất bia
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Nghiên cứu các quá trình hoá học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia
Electronic Resources
Luận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36863
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét