Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38090
Title: Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Trịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Tú
Keywords: Sinh học thực nghiệm;Đột biến gen;Ung thư đại trực tràng;Ty thể;Di truyền học hóa sinh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 68 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38090
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét