Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Tìm hiểu về tinh thần nhập thế của phật giáo Việt Nam

Tìm hiểu về tinh thần nhập thế của phật giáo Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5553

Title: Tìm hiểu về tinh thần nhập thế của phật giáo Việt Nam
Authors: Đặng, Thị Lan
Keywords: Phật giáo;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 55-59
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5553
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét