Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"

Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35966

Title: Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
Authors: Lê, Huy Bắc, người hướng dẫn
Đinh, Thị Thủy
Keywords: Steinbeck, John;Kết cấu tiểu thuyết;Nghiên cứu văn học;Tiểu thuyết;Văn học Mỹ
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Giới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35966
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Xuân Thu đại toàn 春秋大全

Xuân Thu đại toàn
春秋大全

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53178

Title: Xuân Thu đại toàn
春秋大全
Authors: Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
[明]胡廣等奉敕撰
Keywords: Xuân Thu, Ngũ kinh đại toàn
Issue Date: 1782
Publisher: Khâm định Tứ khố toàn thư bản
Abstract: Xuân Thu đại toàn là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho, Nguyên nho về kinh Xuân Thu, chủ yếu dựa vào Xuân Thu truyện của Hồ An Qu (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53178
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54451

Title: Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Authors: Nguyễn Bạch Đằng
Keywords: Đảm bảo an ninh;Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐHKT
Description: 197 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54451
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Câu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09

Câu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39809
Title: Câu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09
Authors: Nguyễn, Hào
Nguyễn, Hữu Chinh
Lưu, Hoà Bình
Keywords: Câu phức hợp;Ngữ pháp;Tiếng Nga
Issue Date: 2001
Publisher: ĐHNN
Abstract: 214 tr
Luận án tìm ra được những đặc điểm của phương tiện liên kết từ vựng-cú pháp trong câu phức phụ thuộc có các phần liên kết theo kiểu thành ngữ với liên từ .Lần đầu tiên công trình hệ thống hoá và đề xuất các phương thức truyền đạt ý nghĩa của loại câu này t (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Ngôn ngữ Slavơ --Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39809
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Minh sử 明史

Minh sử
明史

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53219

Title: Minh sử
明史
Authors: Nhóm Trương Đình Ngọc
張廷玉等
Keywords: Lịch sử, Nhà Minh, Minh triều
Issue Date: 2006-07-05
2006-01-13
Publisher: Trung Hoa Thư Cục
中華書局
Abstract: Bộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53219
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127

Title: Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
Công, Phương Khương
Keywords: Hệ thống phòng thủ;Vauban;Lịch sử Việt Nam;Hà Nội;Nhà Nguyễn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Nghiên cứu quá trình phát triển của thành lũy Thăng Long và sự xuất hiện hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Trình bày quá trình xây dựng, những bước phát triển và suy tàn của thành Hà Nội (1805-1897): quá trình xây dựng (...)
148 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Văn Miếu Hà Nội giai đoạn 1884-1945 (Qua tài liệu lưu trữ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Văn Miếu Hà Nội giai đoạn 1884-1945 (Qua tài liệu lưu trữ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35253


Title: Văn Miếu Hà Nội giai đoạn 1884-1945 (Qua tài liệu lưu trữ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Phan, Phương Thảo, 1962-, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Tám, 1966-
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Văn Miếu;Hà Nội;Giai đoạn 1884-1945
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35253
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam

Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23149

Title: Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Phụng
Keywords: Khai thác;Tài liệu;Lưu trữ;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23149
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Phát triển ý thức quốc phòng cho cán bộ công chức trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Phát triển ý thức quốc phòng cho cán bộ công chức trên địa bàn Hà Nội hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58580
Title: Phát triển ý thức quốc phòng cho cán bộ công chức trên địa bàn Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Cán bộ công chức;Hà Nội;Ý thức quốc phòng
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận: khái niệm, vai trò và đặc điểm phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với việc phát ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Xem xét những nhân tố tác động (như tình hình chính trị - quân sự thế giới, khu vực; sự biến đổi của tình hình kinh tế - xã hội trong nước) và quan điểm chỉ đạo phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp cơ bản phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay: bồi dưỡng truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và giá trị văn hoá dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội ...
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58580
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35144

Title: Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn
Phạm, Xuân Thiên, 1972-
Keywords: Triết học;Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Hội nhập kinh tế quốc tế
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35144
Appears in Collections:USSH - Dissertations