Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54451

Title: Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Authors: Nguyễn Bạch Đằng
Keywords: Đảm bảo an ninh;Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐHKT
Description: 197 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54451
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét