Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Câu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09

Câu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39809
Title: Câu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09
Authors: Nguyễn, Hào
Nguyễn, Hữu Chinh
Lưu, Hoà Bình
Keywords: Câu phức hợp;Ngữ pháp;Tiếng Nga
Issue Date: 2001
Publisher: ĐHNN
Abstract: 214 tr
Luận án tìm ra được những đặc điểm của phương tiện liên kết từ vựng-cú pháp trong câu phức phụ thuộc có các phần liên kết theo kiểu thành ngữ với liên từ .Lần đầu tiên công trình hệ thống hoá và đề xuất các phương thức truyền đạt ý nghĩa của loại câu này t (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Ngôn ngữ Slavơ --Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39809
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét