Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"

Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35966

Title: Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
Authors: Lê, Huy Bắc, người hướng dẫn
Đinh, Thị Thủy
Keywords: Steinbeck, John;Kết cấu tiểu thuyết;Nghiên cứu văn học;Tiểu thuyết;Văn học Mỹ
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Giới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35966
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét