Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam

Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23149

Title: Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Phụng
Keywords: Khai thác;Tài liệu;Lưu trữ;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23149
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét