Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Văn Miếu Hà Nội giai đoạn 1884-1945 (Qua tài liệu lưu trữ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Văn Miếu Hà Nội giai đoạn 1884-1945 (Qua tài liệu lưu trữ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35253


Title: Văn Miếu Hà Nội giai đoạn 1884-1945 (Qua tài liệu lưu trữ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Phan, Phương Thảo, 1962-, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Tám, 1966-
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Văn Miếu;Hà Nội;Giai đoạn 1884-1945
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35253
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét