Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Xuân Thu đại toàn 春秋大全

Xuân Thu đại toàn
春秋大全

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53178

Title: Xuân Thu đại toàn
春秋大全
Authors: Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
[明]胡廣等奉敕撰
Keywords: Xuân Thu, Ngũ kinh đại toàn
Issue Date: 1782
Publisher: Khâm định Tứ khố toàn thư bản
Abstract: Xuân Thu đại toàn là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho, Nguyên nho về kinh Xuân Thu, chủ yếu dựa vào Xuân Thu truyện của Hồ An Qu (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53178
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét