Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam = Xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại Ủy ban dân tộc : Luận văn ThS. Quản lý công

A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam = Xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại Ủy ban dân tộc : Luận văn ThS. Quản lý công
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47326

Title: A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam = Xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại Ủy ban dân tộc : Luận văn ThS. Quản lý công
Authors: Ngô, Đức Thành
Eriksson, Lars-Torsten
Đinh, Việt Hòa
Lưu, Thị Mai Hương
Keywords: Văn hóa công sở;Ủy ban dân tộc;Quản lý văn hóa
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý công -- Đại học UPPSALA, Thụy Điển & Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47326
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét