Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Công nghệ thông tin truyền thông với việc hiện thực hoá phương châm lấy người học làm trung tâm

Công nghệ thông tin truyền thông với việc hiện thực hoá phương châm lấy người học làm trung tâm
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13473
Title: Công nghệ thông tin truyền thông với việc hiện thực hoá phương châm lấy người học làm trung tâm
Authors: Trần, Thị Bích Liễu
Keywords: Công nghệ;truyền thông;người học
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13473
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét