Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575

Title: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card
Authors: Đinh Thị Thúy
Keywords: Quản lý hệ thống thông tin;Ứng dụng Java Card
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHCN
Abstract: Trình bày được tổng quan về thẻ thông minh Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyến
Description: 64 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575
Appears in Collections:UET - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét