Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15008

Title: Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa
Keywords: Hội nhập kinh tế;Làng nghề;Hà Tây;Phát triển kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 95 tr.
Abstract: Trình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển, những khó khăn, thuật lợi và nguyên nhân chủ yếu. Xuất phát từ những thời cơ và thách thức đối với làng nghề nói chung và Làng nghề Hà Tây nói riêng, đề xuất giải pháp: các giải pháp nội tại (về sản phẩm, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển cụm làng nghề, kết hợp giữa sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại chỗ). Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý: chính sách hỗ trợ về vốn vay cho các làng nghề; Chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng; Chính sách hỗ trợ về thuế. Những vấn đề đặt ra đối với làng nghề Hà Tây khi sát nhập và Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Làng nghề Hà Tây hội nhập kinh tế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15008
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét