Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43660

Title: Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Chu, Bá Toàn, 1977-
Keywords: Văn hóa công sở;Phát triển văn hóa;Lạng Sơn
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43660
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét