Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21130

Title: Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây
Authors: han, Huy Xu
Nguyễn, Kim Hồng
Keywords: Việt Nam học;Cơ cấu Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 10 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21130
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét