Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).

Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54369
Title: Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).
Authors: Vũ Phương Ly
Keywords: Khí hậu;Biến đổi
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 187 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54369
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét