Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202

Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941

Title: Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202
Authors: Trần, Thị Thủy
Keywords: Lưu trữ;Thư viện trường đại học và cao đẳng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận chung về marketing và marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin thư viện. Khảo sát thực trạng marketing hỗn hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét