Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425

Title: Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Hà, Huyền My
Keywords: Pháp luật;Xã hội dân sự;Luật dân sự;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét