Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Mô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)

Mô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58529
Title: Mô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
Authors: Đỗ, Hà Khánh Trang
Keywords: Dân tộc thiểu số;Trường học thân thiện;Việt Nam;Xã hội học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chỉ ra những tiêu chí nhận diện trường học thân thiện. Chỉ ra mục đích và các đặc điểm chính của trường học thân thiện. Chỉ ra một số kết quả tích cực bước đầu khi mô hình được ứng dụng vào trong thực tiễn địa bàn nghiên cứu (trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Nhận diện những khó khăn trong quá trình ứng dụng mô hình trường học thân thiện. Tìm ra một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58529
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét